პროდუქცია

სისქე-8.3მმ/32 კლასი/ მწყობრი შოვი

სისქე-8.3მმ/32 კლასი/ მწყობრი შოვი

.