პროდუქცია

სისქე-8.მმ/32 კლასი/ V შოვი

სისქე-8.მმ/32 კლასი/ V შოვი

.