პროდუქცია

სისქე-8.3მმ/32 კლასი/ მწობრი შოვი

სისქე-8.3მმ/32 კლასი/ მწობრი შოვი

.